Kielce – W kierunku Smart City
Konsekwentna transformacja Kielc w kierunku miasta inteligentnego jest jednym z priorytetów Urzędu Miasta. Dlatego z początkiem roku 2021 miasto rozpoczyna proces projektowania strategii rozwoju.
Kielce-strategia.jpg
fot. um.kielce.pl

Nowa Strategia będzie kompleksową odpowiedzią na najnowsze trendy gospodarcze i potrzeby mieszkańców Kielc. 

„Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” w dużej mierze skupi się na opracowaniu dla Kielc podejścia do modelu Smart City. Nieustannie pojawiające się innowacje technologiczne otwierają niespotykane dotąd możliwości zwiększenia komfortu życia mieszkańców „inteligentnych miast”. W znacznym stopniu wpływają one również na konkurencyjność danego obszaru na poziomie krajowym, a tym samym są niezbędne do konkurowania na arenie międzynarodowej. 

Należy jednak pamiętać, że Smart City to nie tylko nowe technologie. Ważnym elementem jest również wykorzystanie w funkcjonowaniu miasta zmieniających się uwarunkowań społecznych, trendów w zachowaniach mieszkańców, turystów, ale również ekonomicznych czy innych, w tym rozważne korzystanie z dóbr otaczającego miasto środowiska. Odpowiednie zaprogramowanie w strategii celów gospodarczo-społecznych i Smart City w horyzoncie czasowym 2030+ umożliwi miastu osiągnięcie synergii rozwoju płynącej z połączenia sprawdzonych rozwiązań oraz globalnych trendów w innowacjach. 

- Naszym priorytetem jest ciągły rozwój miasta oraz podnoszenie komfortu życia jego mieszkańców. Szczególnie zależy nam zatem na ich zaangażowaniu w proces tworzenia dokumentu, ale i współtworzenie rozwiązań z profesjonalnym zespołem doradców. Liczymy na czynny udział w konsultacjach wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego pięknego miasta - podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY