Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza JST z całej Polski do udziału w projekcie „GovTech_InnoLab”, który ma na celu wsparcie w procesie wdrażania innowacji na rzecz społeczności lokalnych.


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE GOVTECH INNO_LAB

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, jako ogólnopolski operator pilotażowego programu „GovTech_InnoLab” finansowanego ze środków PARP, zaprasza JST do udziału w projekcie pn. „GovTech_InnoLab_Innowacyjne Samorządy Przyszłości. Wsparcie dla JST w procesie wdrażania innowacji na rzecz lokalnych społeczności”.

Program jest przeznaczony dla tych gmin, powiatów i województw z całej Polski, które zainteresowane są zdobyciem kompetencji i uzyskaniem praktycznego wsparcia w pozyskiwaniu innowacyjnych rozwiązań wspierających ich funkcjonowanie. Uczestnicy Programu otrzymają usługi szkoleniowe i eksperckie o wartości do 50 tys. zł, w tym szkolenia dotyczące trybu konkursowego PZP oraz technik zwinnych zarządzania projektami, a także merytoryczne wsparcie eksperckie w zakresie analiz rynku istniejących rozwiązań, przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz samego konkursu PZP.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną: https://www.marr.pl/govtech/, gdzie znajdują się informacje nt. Programu dla JST i prowadzony jest nabór uczestników. Pierwsza runda rekrutacyjna rozpoczęła się 2 listopada i potrwa do 30 listopada 2021 r. (link do naboru: https://www.marr.pl/govtech/formularz/). W kolejnych miesiącach przewidziane są następne rundy.

Szczegółowe informacje nt. udziału w Programie dla JST można uzyskać pisząc lub dzwoniąc do Specjalistów ds. Współpracy z JST w MARR. Oferujemy możliwość spotkania informacyjnego na platformie ZOOM lub Teams.

· Roma Toft: tel. 785 062 117; e-mail: romana.toft@marr.pl
· Paweł Szostak: tel. 12 617 66 35; e-mail: pawel.szostak@marr.pl
· Magdalena Szczecina: tel. 785 059 103; e-mail: magdalena.szczecina@marr.pl