9 i 10 marca w Łodzi spotkali się na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich delegaci z miast członkowskich. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.