Dąbrowa Górnicza, Lublin, Kraków, Zabrze, powiat Nowy Targ i gmina wiejska Tarnowo Podgórne to finaliści konkursu SLZ Samorząd jako pracodawca, których wyłoniła komisja konkursowa 8 września.

8 września br. na platformie Zoom odbyło się posiedzenie komisji konkursowej „SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2020:SAMORZĄD JAKO PRACODAWCA - Dialog społeczny dla godnej pracy”. Celem tego spotkania była ocena wniosków nadesłanych na konkurs Związku Miast Polskich, realizowany w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów”.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Anna Chełminiak – reprezentująca lidera projektu, Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”
  • Grzegorz Kubalski – reprezentujący Związek Powiatów Polskich
  • Bernard Sabura – reprezentujący Związek Gmin Wiejskich RP
  • Anna Grochowina - reprezentująca miasto Dzierżoniów, laureata poprzedniej edycji konkursu
  • Małgorzata Ornoch-Tabędzka - ekspert projektu w Związku Miast Polskich
  • Marek Wójcik - ekspert projektu w Związku Miast Polskich
  • Hanna Leki - koordynator projektu w Związku Miast Polskich

Do konkursu zgłoszono 10 wniosków. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną. Każdy z jurorów ocenił poszczególne wnioski na specjalnie przygotowanej karcie oceny wniosku. Podczas posiedzenia komisji konkursowej omówiono wyniki ostatecznej oceny zebrane w formularzu zbiorczym.

Po zsumowaniu ocen jurorów oraz dyskusji, w której członkowie komisji uzasadnili swoją punktację, wyłoniono 6 samorządów, które zostały zakwalifikowane do finału konkursu: Dąbrowa Górnicza, Lublin, Kraków, Zabrze, Powiat Nowy Targ i gmina wiejska Tarnowo Podgórne. Różnice punktów pomiędzy samorządami, które znalazły się w finale są niewielkie. Ponieważ, zgodnie z regulaminem konkursu, to sami finaliści, w czasie konferencji podsumowującej zaprezentują swoje dobre praktyki i wyłonią spośród siebie zwycięzców, dlatego nie chcąc sugerować oceny, na tym etapie, jurorzy nie ujawniają swojej punktacji.

Oceniający docenili wolę uczestnictwa i czas poświęcony na wypełnienie wniosków konkursowych w trudnym czasie pandemii oraz wyborów prezydenckich, w które zaangażowane były samorządy. Podziękowali za udział w konkursie wszystkim uczestnikom zapraszając ich na konferencję podsumowującą konkurs, która odbędzie się 23 września br. na platformie ZOOM. W załączeniu program konferencji. Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem linku do formularza https://www.miasta.pl/ankiety/odpowiedz/43

Do tych, którzy nie zakwalifikowali się do finału, zostanie skierowane zaproszenie do opisania swoich praktyk (z pomocą redaktora Samorządu Miejskiego), które zostaną umieszczone w bazie dobrych praktyk samorządowych na stronie: https://dobrepraktyki.pl

W załączeniu Protokół komisji konkursowej