Cieszyn rozpoczyna remont i przebudowę Rynku. Zadanie jest częścią większego projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki”, który jest kolejnym wspólnym projektem realizowanym wspólnie z Czeskim Cieszynem.

- To ważna i potrzebna inwestycja. Prace nad projektem rozpoczęte zostały w poprzedniej kadencji. Wyczekiwanym przez mieszkańców elementem będzie zagospodarowanie zieleni tej istniejącej, ale także nowej. Posadzonych zostanie kilka nowych drzew. Udało się uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na nowe nasadzenia w gruncie. Ponadto pojawi się zieleń w donicach. Mała architektura będzie utrzymana w stylu tej, która już funkcjonuje na wyremontowanej ul. Głębokiej. Prace konserwatorskie obejmą także fontannę św. Floriana – wymienia burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.

20 czerwca to termin rozpoczęcia inwestycji. Zakres robót budowlanych przewiduje ujednolicenie nawierzchni oraz likwidację podziału wysokościowego na jezdnie i plac. Jezdnia zostanie wyniesiona i zrównana z placem. Ponadto projekt obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni, placu i chodników. Na jezdni i placu przewiduje się̨ wymianę̨ konstrukcji drogowej oraz odtworzenie nawierzchni granitowej z wykorzystaniem materiału pochodzącego z rozbiórki. Chodniki wokół rynku projektuje się̨ z płyt granitowych na nowej podbudowie. Płyty chodnikowe kamienne zostaną̨ ułożone nieregularnie, nawiązując do istniejącego układu na ul. Głębokiej. Rozdział jezdni i chodnika wykonany zostanie z oporników granitowych – wtopionych. Szerokość́ chodników zostanie zmienna do min. 2m.

W obrębie płyty rynku umieszczone zostaną̨ elementy małej architektury takie jak mobilne donice z zielenią̨, ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady, słupki informacyjne.

Prace obejmą także poprawę istniejącej infrastruktury - zwiększenie m.in. zasilania pod odbywające się w tym miejscu wydarzenia kulturalne, społeczne i sportowe. Konieczne jest także zapewnienie odpowiednich warunków pod urządzenie do wyświetlanego na elewacji Ratusza mapping, który opowiadać będzie o historii cieszyńskiego tramwaju. Nie zabraknie także elementu łączącego wszystkie części projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju” - szyny tramwajowej biegnącej trasą, którą na początku XX w. kursował tramwaj po obu stronach Olzy.

Wartość zadania to 11 381 000 zł.