Na 264 mln zł opiewają projekty złożone przez Bytom w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Większość przeszła już ocenę formalną lub zostały wybrane do dofinansowania. OSI staje się faktem.

Na 264 miliony zł opiewają projekty złożone przez Bytom w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Większość przeszła już pozytywną ocenę formalną lub zostały wybrane do dofinansowania. OSI staje się faktem - pierwsze remonty i projekty miękkie ruszyły.

W ramach OSI (projekty wpisane do GPR) złożono 49 projektów:
28 projektów inwestycyjnych (EFRR) na kwotę: 196 701 923,19 zł
21 projektów (miejskich) społecznych (EFS) na kwotę: 67 046 340,36 zł
• Łączna wartość złożonych projektów: 264 083 482 zł
• Wybranych do dofinansowania – 15 projektów EFRR
• podpisanych 8 umów z Urzędem Marszałkowskim

Rewitalizacji uczyliśmy się od podstaw, ale jestem przekonany, że nauczyliśmy się jej dobrze. Odnowa miasta nigdy nie była zagrożona ani opóźniona. Jesteśmy jedną z niewielu gmin w Polsce, które mają uchwalony gminny program rewitalizacji i pozyskują środki unijne z perspektywy 2014-2020 - mówi prezydent Bytomia Damian Bartyla. Dziękuję bytomianom za cierpliwość. Już niebawem efekty pracy całego zespołu zajmującego się rewitalizacją będą jeszcze bardziej widoczne.
Jednym z pierwszych projektów, które uzyskały dofinansowanie jest "Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła św. Małgorzaty". Mam nadzieję, że to dobry prognostyk, bo na Wzgórzu Małgorzaty miał swój początek Bytom - mówi Izabela Domogała, kierownik Biura Rewitalizacji i Funduszy Europejskich.

Trwają już prace w funkcjonalistycznym budynku Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. Miarki 10, a niebawem plac budowy zostanie przekazany wykonawcy, który będzie przywracał świetność Zespołowi Przyrodniczo-Krajobrazowemu Żabie Doły. Trwa postępowanie przetargowe na wykonawcę prac na Rozbarku, miasto szuka też inwestora zastępczego, który zajmie się "Rewaloryzacją zespołu pałacowego Thiele-Winclerów. Jeszcze kilka miesięcy potrwa ocena formalna projektu dotyczącego rewitalizacji części Bobrka.

- Rewitalizacja ma służyć przede wszystkim ludziom, zapobiegać wykluczeniu społecznemu, sporo projektów miękkich w ramach OSI już jest realizowanych, na przykład w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - mówi Bożena Mientus, wiceprezydent Bytomia.