Jak co roku prosimy miasta członkowskie ZMP o wypełnienie ankiety na temat najważniejszych wydarzeń, które zamieścimy w kalendarzu na stronie Związku - zachęcamy do skorzystania z tej formy promocji.

Zwracamy się do burmistrzów i prezydentów miast członkowskich Związku Miast Polskich z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety ZMP „Najważniejsze wydarzenia w miastach w roku 2020”. 

Jak co roku Biuro Związku Miast Polskich zbiera informacje na temat najważniejszych imprez i uroczystości, jakie będą odbywały się w tym roku w miastach członkowskich. Publikowane są one w „Kalendarzu wydarzeń w miastach”, który jest zamieszczony na stronie internetowej ZMP (http://www.miasta.pl/wydarzenia).

Dzięki pozyskanym od Państwa wiadomościom możemy - za pośrednictwem m.in. miesięcznika wydawanego on-line „Samorząd Miejski” (http://www.miasta.pl/strony/miesiecznik-samorzad-miejski), newslettera, Facebooka oraz strony internetowej ZMP - skuteczniej informować o aktywności naszych miast. 

Mimo że termin wypełnienia ankiety „Najważniejsze wydarzenia w miastach w roku 2020” minął 7 lutego 2020 r., wszystkie zainteresowane miasta mogą jeszcze dopisać swoje wydarzenia do naszego kalendarza. Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej  - http://www.miasta.pl/ankiety/odpowiedz/34 lub w załączeniu w programie Word (można ją odesłać mailem - redakcja@zmp.poznan.pl lub ewentualnie faksem – 61 633 50 60).

Prosimy o wybranie najlepiej 3-5 najistotniejszych z punktu widzenia miasta imprez. Jeśli nie mają Państwo jeszcze ustalonych terminów wydarzeń, prosimy o podanie orientacyjnych dat, a później dosłanie dokładnych danych.

Zachęcamy również do samodzielnego wpisywania wydarzeń w miastach do kalendarza na stronie ZMP. Można to zrobić za pośrednictwem zarejestrowanego już na naszej stronie redaktora miejskiego albo poprzez wybranie takiej osoby i zalogowanie się zgodnie z instrukcją zawartą w linku (http://www.miasta.pl/uploads/d...).

Joanna Proniewicz, rzecznik prasowa ZMP

Kontakt: 61 633 50 54