21 Postulatów ogłosili samorządowcy z całej Polski zgromadzeni 31 sierpnia w Gdańsku. Postulaty dotyczą najważniejszych tematów i wyzwań, z jakimi mierzą się wspólnoty lokalne.

4 czerwca 2019 r., podczas obchodów Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku, ponad 300 wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów oraz marszałków rozpoczęło dyskusję na temat przyszłości polskich miast i wsi. Polscy samorządowcy zaprezentowali 21 tez, czyli najważniejszych wyzwań dla wspólnot lokalnych. W ostatnich tygodniach całej Polsce odbywały się spotkania z mieszkańcami, uruchomiona została strona internetowa www.SamorzadyDlaPolski.pl, na której wszyscy mogli zgłaszać swoje uwagi i pomysły oraz wyrażać akceptację lub dezaprobatę dla zaproponowanych rozwiązań. Tezy konsultowano z mieszkańcami małych gmin i dużych miast, z przedstawicielami sektora pozarządowego i ze środowiskiem samorządowym. W efekcie konsultacji sformułowanych zostało 21 postulatów samorządowych. Zostały one oficjalnie zaprezentowane podczas debaty „Przyszłość samorządu”, 31 sierpnia w gdańskim Europejskim Centrum Solidarności.

Postulaty dotyczą najważniejszych tematów i wyzwań, z jakimi mierzą się wspólnoty lokalne, m.in. niewystarczające finansowanie, problemy w służbie zdrowia, edukacji, czy wykluczenie komunikacyjne. 21 postulatów to punkt wyjścia do sformułowania gotowych rozwiązań prawnych dotyczących roli samorządów w Polsce. Trafią one także do przedstawicieli wszystkich partii politycznych. Liczymy na to, że temat przyszłości samorządów stanie się wiodący w nadchodzącej kampanii wyborczej. Doświadczenie 30 lat samorządnej Polski pokazuje, że decentralizacja i silne wspólnoty lokalne budują silne państwo.

21 Postulatów Samorządowych przeczytaj TUTAJ