Kolejne posiedzenie Zarządu online odbyło się 13 października 2020 r. Rozmawiano o sytuacji epidemicznej oraz o finansach miast.


Porządek obrad obejmuje:

1. Ocenę aktualnej sytuacji epidemicznej – wnioski i postulaty miast.
2. Plan dalszych działań ws. finansów miast.