Aktualności z tematu - „Epidemia koronawirusa a wybory”
Thumb 1 3 covid 19 wybory
KBW deklaruje możliwość zwiększenia dotacji na pokrycie kosztów organizacji wyborów prezydenta RP; strona samorządowa KWRiST zwraca się do MZ o wytyczne, jak postępować z zakażonymi koronawirusem.
Thumb 1 3 koronawirus bezpiecze stwo
W związku z rozporządzeniem MZ w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczy, JST mogą jeszcze dziś (do godz. 15) zamawiać bezpłatne środki ochrony.
Thumb 1 3 zdrowie
Samorządowcy podczas spotkania online z wiceministrami zdrowia oraz zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego przekazali uwagi do projektu dotyczącego bezpiecznego przeprowadzenia wyborów
Thumb 1 3 wybory 2020 midi
Prezydent Andrzej Duda podpisał 2 czerwca ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego.
Thumb 1 3 ochrona covid
Podczas obrad senackiej Komisji Zdrowia 1 czerwca w kwestii środków ochronnych koniecznych do bezpiecznego przeprowadzenia wyborów prezydenckich interweniował przedstawiciel ZMP.
Thumb 1 3 zmp ump
Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich podjęły wspólnie opinię dotyczącą ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.
Thumb 1 3 spotkanie w mr
Przedstawiciele ZMP i UMP, spotkali się 19 maja z wicepremier oraz sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie tarczy samorządowej i organizacji bezpiecznych wyborów prezydenckich
Thumb 1 3 prawo1
Opinia prawna profesora Marka Chmaja potwierdza, że bez wyznaczenia nowego terminu wyborów powszechnych na Prezydenta RP samorządy nie mają obowiązku przekazania spisów wyborców.
Thumb 1 3 ciechan w wybory
Związek Miast Polskich wraz z ogólnopolskimi i regionalnymi organizacjami gmin wydał oświadczenie w sprawie nieudanych wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 roku.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Nie przekazujemy spisów – te przygotowane zgodnie z kalendarzem wyborczym na 10 maja już nie istnieją! W załączeniu uchwała i pismo PKW.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Obecnie nie są zarządzone żadne wybory, a spisy wyborców przygotowuje się DO KONKRETNYCH WYBORÓW. Po ich przygotowaniu będzie można je przekazać, zgodnie z obowiązującym prawem.
Thumb 1 3 pap watchdog
Dyrektor Biura ZMP uspokaja zaniepokojonych akcją Watchdoga samorządowców, którzy ulegli naciskom ze strony administracji rządowej – to nie oni ponoszą odpowiedzialność za chaos!
Thumb 1 3 wybory
Szef PKW stwierdził, że przeprowadzenie wyborów w takim terminie jest niemożliwe - to odpowiedź na pytanie Elżbiety Witek, czy PKW jest w stanie zorganizować wybory prezydenckie 10 maja.
Thumb 1 3 senat strona
5 maja br. Senat odrzucił ustawę umożliwiającą przeprowadzenie wyborów prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym. Za odrzuceniem ustawy było 50 senatorów, przeciw opowiedziało się 35.
Thumb 1 3 senat 3 komisje
Za odrzuceniem w całości ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. opowiedziały się 4 maja 2020 r. trzy senackie komisje.
Thumb 1 3 rpo
Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Rady Ministrów nakazującą Poczcie przygotowanie wyborów.
Thumb 1 3 opole prezydent strona
Wybory organizowane przez pocztę na polecenie partii będą budzić gigantyczne wątpliwości oraz przypominać praktyki znane z PRL – tłumaczy prezydent Opola podtrzymując stanowisko w sprawie wyborów.
Thumb 1 3 senat 4 komisje wybory  28.04.20
28 kwietnia trzy komisje senackie - Ustawodawcza, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego i AP rozpatrywały projekt ustawy o wyborach powszechnych na Prezydenta RP.
Thumb 1 3 prawo1
W załączeniu jeszcze jedna opinia prawna z dobrej kancelarii, którą zamówiła Fundacja im. Stefana Batorego, w sprawie prawnego wniosku Poczty Polskiej o udostępnienie danych ze spisu wyborców.
Thumb 1 3 fot sejm.gov.pl
Opinia Biura Analiz Sejmowych potwierdza nasze opinie ws. wykładni art. 99 ustawy z 16 kwietnia br. Została ona sporządzona regulaminowo, na zlecenie wicemarszałek Sejmu, M. Kidawy-Błońskiej.
Thumb 1 3 zmp ump
ZMP i UMP nie mogą pozytywnie zaopiniować projektu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r., zawartego w druku senackim nr 99.
Thumb 1 3 media a zmp 1
Komentarz Andrzeja Porawskiego, dyrektora Biura ZMP do obecności w mediach licznych informacji - nie zawsze do końca prawdziwych - na temat aktualnych działań ZMP.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Otrzymaliśmy od jednego z miast dobry wzór pisma do Poczty Polskiej ws. danych. Można go wykorzystać w całości albo w części, pomijając fragment dotyczący decyzji Premiera.
Thumb 1 3 opinia prawna pixa
Dla tych z Państwa, którzy rozważają wykorzystanie trybu administracyjnego ws. pisma Poczty Polskiej, dodatkowo udostępniamy opinię prof. Michała Bernaczyka.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Apele ZMP - członkostwo Ukrainy w UE, przyspieszenie prac nad systemowymi rozwiązaniami w polityce migracyjnej, wykorzystanie funduszy unijnych na sfinansowanie wsparcia uchodźców z Ukrainy
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko wobec propozycji rekompensaty utraconych dochodów z PIT w związku z propozycją kolejnych zmian w Polskim Ładzie (projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Problemy, wyzwania, rozwiązania. Ukraińskie dzieci w polskim systemie edukacji. Podsumowanie spotkań tematycznych
Pobierz Download icon@2x
inne
Uzasadnienie do kompleksowej nowelizacji specustawy (projekt z 31 marca br.)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
15
maj 2022

20
maj 2022

Maj 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x