„Organizacja wdrożenia eZD z uwzględnieniem przepisów kancelaryjnych, KPA, Ordynacji podatkowej i innych aktów prawnych” – to temat bezpłatnego webinarium organizowanego 20 lipca br.

Temat: „Organizacja wdrożenia eZD z uwzględnieniem przepisów kancelaryjnych, KPA, Ordynacji podatkowej i innych aktów prawnych”

Termin: 20 lipca godz. 08.00

Zakres tematyczny:

  • kluczowe pojęcie dotyczące akt sprawy i systemów dokumentowania spraw
  • propozycja podejścia do wdrożenia systemu EZD z punktu widzenia procedur i organizacji Urzędu
  • propozycje rozwiązań organizacyjnych dotyczących zespołu wdrożeniowego
  • powiązanie systemu EZD z organizacją Urzędu
  • przykładowe pytania przed wdrożeniem, czyli na co zwrócić uwagę przygotowując Urząd do nowego sposobu pracy
  • typowe nieprawidłowości dotyczące dokumentowania spraw (znakowanie spraw, zmiany organizacyjne) - nie przenośmy bałaganu papierowego do systemu EZD
  • dostosowanie procedur wewnętrznych do wykorzystania w Urzędzie dokumentów elektronicznych

Czas trwania: 1,5 godziny

Cel szkolenia: omówienie podstawowych pojęć dotyczących spraw i ich dokumentowania, przedstawienie dobrych praktyce na podstawie doświadczeń wdrożeniowych, wyników audytów, dotyczących przygotowania Urzędu do wdrożenia systemu EZD jako pomocniczego i podstawowego, z punktu widzenia organizacji Urzędu i jego struktury. Uczestnicy porządkują wiedzę nt. powiązań systemu EZD z organizacją Urzędu. Celem szkolenia jest również wskazanie podstawowych zagadnień wymagających analizy przed wdrożeniem i w trakcie użytkowania systemu EZD.

Cześć merytoryczną poprowadzi ekspert Artur Prasal. Część praktyczna zaprezentowana zostanie na rozwiązaniach e-Instytucja.pl.

Informacja nt. webinarium jest dostępna pod linkiem https://www.e-instytucja.pl/webinar/organizacja-wdrozenia-ezd/