Ma go już m.in. Lublin czy Wrocław, a teraz tzw. Oficera Pieszego mają także Tychy. Oficer Pieszy ma dbać o interesy mieszkańców, którzy przemierzają miasto na własnych nogach.

Do zadań pełnomocnika, który będzie pełnił funkcję społecznie, będzie należało m.in. opiniowanie rozwiązań projektowych (ocena dokumentacji projektowej mającej wpływ na funkcjonowanie i rozwój ruchu pieszego oraz przestrzeni publicznych, uczestnictwo w radach technicznych zadań inwestycyjnych prowadzonych przez miejskie jednostki organizacyjne dla zadań związanych z infrastrukturą ruchu pieszego, opiniowanie projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz zbieranie i promowanie dobrych praktyk i rozwiązań pozytywnie wpływających na rozwój ruchu pieszego). 

- Uważam, że powinniśmy kształtować przestrzeń miejską przede wszystkim z myślą o ludziach, a nie tylko o samochodach. Jako urbanista i ekonomista świadomie funkcjonujący bez samochodu zwracam uwagę na problemy w przestrzeni miasta, których nie dostrzegamy zza kierownicy samochodu. Chciałbym promować rozwiązania przyjazne dla mieszkańców, którzy poruszają się po mieście na piechotę - mówi Michał Lorbiecki, Pełnomocnik ds. koordynowania i rozwoju przestrzeni publicznej dla ruchu pieszego w Mieście Tychy.

Michał Lorbiecki będzie współpracował z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, urbanistami, architektami oraz ze środowiskami i liderami społecznymi w zakresie kształtowania miejskich polityk mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój ruchu pieszego oraz przestrzeni publicznych. Będzie on także uczestniczył w spotkaniach i naradach, oceniających przyjęte i wypracowujących nowe zasady i rozwiązania, a także reprezentował Tychy na spotkaniach, konferencjach i debatach o tematyce pieszej, przygotowywanie, prowadzenie lub udział w projektach miejskich i konsultacjach społecznych projektów związanych ze zrównoważoną i aktywną mobilnością. 

W Tychach od kilku lat działa „Pełnomocnik ds. koordynowania i rozwoju ruchu rowerowego w Mieście Tychy”.