Trwają badania związane z aktualizacją Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Ze względu na prośby jednostek samorządu terytorialnego przedłużono badanie - ankiety będą aktywne do 22 grudnia 2017 r.

Badanie ankietowe realizowane w ramach procesu aktualizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR 2030) nt. „Analiza skuteczności i efektywności instrumentów terytorialnych wdrażanych na poziomie regionalnym i lokalnym w ramach środków polityki spójności 2014-2020 oraz instrumentów terytorialnych i programów sektorowych wdrażanych w ramach krajowych środków budżetowych – rekomendacje dla systemu wdrażania KSRR 2030” zostało przedłużone do 22 grudnia 2017 r. (pismo Ministerstwa Rozwoju).

Ankiety składają się z trzech części:
• pierwsze dwie o charakterze opiniodawczym pozwolą na ocenę wykorzystywanych przez JST instrumentów adresowanych do określonych obszarów (są to instrumenty wsparcia oferowane na poziomie krajowym przez Resorty i inne agendy rządowe oraz instrumenty regionalne (zazwyczaj wynikające z RPO danego Województwa);
• trzecia – sprawozdawcza służy analizie efektywności (wydajności) i trwałości wdrażanych obecnie przez Państwa Samorząd instrumentów i konkretnych projektów finansowanych z tych źródeł.

Ankieta skierowana do Samorządów Powiatów i Gmin jest dostępna pod linkami:
część ogólna, od której należy rozpocząć, obejmująca krótką ocenę instrumentów krajowych/resortowych i podstawowe informacje o wykorzystywanych instrumentach;
część oceniająca instrumenty regionalne, wdrażane przez Samorząd; (prosimy wypełnić tyle razy ile, ile wskazano instrumentów regionalnych);
część sprawozdawcza, dotycząca instrumentów regionalnych, wdrażanych przez Samorząd; (prosimy wypełnić tyle razy, ile wskazano instrumentów regionalnych);

Uwaga! Część sprawozdawcza powinna objąć stan na dzień 30 czerwca 2017 r. Jeśli uznacie to Państwo za wygodniejsze, istnieje możliwość przesłania e-mailem części sprawozdawczej w formie odrębnego dokumentu na adres e-mail: konsulting@noworol.eu

Poniżej znajduje się dostęp do wersji podglądowych ankiet w formie PDF. Prosimy o wypełnianie ankiet wyłącznie w formie elektronicznej (linki powyżej).

wersja podglądowa ankiety - część ogólna
wersja podglądowa ankiety - ocena instrumentów
wersja podglądowa ankiety - część sprawozdawcza