Fundacja Euro Nation zaprasza wszystkie gminy z woj. śląskiego i opolskiego do złożenia wniosku o 100% dotację w postaci bezzwrotnego grantu w wysokości 150 000 zł na szkolenia IT dla osób w wieku +25

Fundacja Euro Nation będąca Operatorem projektu grantowego pn. „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” zaprasza wszystkie gminy z woj. śląskiego i opolskiego do złożenia wniosku o 100% dotację w postaci bezzwrotnego grantu w wysokości 150 000 zł. na szkolenia IT dla osób w wieku +25 w ramach II naboru konkursowego nr POPC.03.01.FEN-PRYB-ŚL/OP_2. 

Celem Projektów realizowanych przez Grantobiorców jest:

  • Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie opolskim.
  • Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych po zakończeniu projektu dzięki wzrostowi świadomości przedstawicieli/przedstawicielek grupy docelowej.
  • Rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK w grupie docelowej.
  • Nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych wśród osób z grupy docelowej (zgodnie z Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu).
  • Stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym poprzez wyposażenie uprawnionych jednostek w sprzęt zgodny z wytycznymi Projektu grantowego. 

Wnioski w generatorze należy składać w terminie: od 1 lipca 2019 r. do dnia 30 lipca 2019 r. Szczegóły konkursu, w tym dokumentacja konkursowa, są dostępne na stronie www.fen.synopticon.eu.