15 i 16 listopada w Jachrance koło Warszawy odbyły się warsztaty inaugurujące prace Partnerskiej Inicjatywy Miast, jednego z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Partnerska Inicjatywa Miast jest odpowiedzią na zapotrzebowanie samorządów lokalnych na wiedzę w zakresie rozwiązań przydatnych do poprawy efektywności zarządzania w obszarach istotnych dla ich rozwoju. Na obecnym etapie realizacji projektu zostały powołane trzy sieci tematyczne:
• jakość powietrza,
• mobilność miejska,
• rewitalizacja.

Zgodnie z celami SOR do prac w ramach projektu została zakwalifikowana znacząca reprezentacja miast średnich i mniejszych, jak również podmioty skupiające miasta z ich obszarów funkcjonalnych.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele 32 podmiotów zakwalifikowanych do udziału w projekcie zarówno z dużych jak i średnich czy też małych miast oraz podmioty skupiające miasta z ich obszarów funkcjonalnych, w podziale na grupy problemowe, eksperci oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju.

W trakcie warsztatów liderzy poszczególnych sieci wypracowywali wspólnie z przedstawicielami miast - uczestnikami danej sieci, zakres zagadnień jaki będzie przedmiotem prowadzonych prac i wymiany doświadczeń nad rozwiązaniem zgłoszonych i zdefiniowanych problemów. W trakcie warsztatów zwracano uwagę na potrzebę szerokiego partnerstwa przy rozwiązywaniu problemów istotnych dla danych społeczności lokalnych oraz przenikania się tematów będących przedmiotem prac poszczególnych sieci tematycznych.