Centrum światów jest tutaj – to międzynarodowy projekt interdyscyplinarny realizowany w przestrzeni miejskiej Przemyśla. Mówi o wielokulturowości, która przez wieki była ważną cechą miasta.

Projekt odnosi się do przeszłości i teraźniejszości. W przeszłości Przemyśla ważna jest jego wielokulturowość (30% mieszkańców stanowili Żydzi, ok. 16% Ukraińcy), a mitologizowany okres galicyjskiej świetności przypada na przełom XIX i XX wieku. 

Na przeszłości skupiała się pierwsza część projektu zrealizowana w grudniu 2019. Zbliżająca się, wrześniowa część projektu jest poświęcona teraźniejszości, miejscom opuszczonym i próbom ich wypełnienia.

Zaproszeni do udziału w projekcie artyści i artystki podejmują się odpowiedzi na przedstawione zagadnienie swoją sztuką próbując wypełnić opuszczone lokale w centrum Przemyśla. Instalacje, fotografie, prace wideo i projekty wirtualne stanowić będą artystyczną część projektu zwieńczoną spektaklem Ludomira Franczaka. W części teoretyczne odbędą się wystąpienia teoretyków literatury historyków i urbanistów. W niedzielny wieczór odbędzie się koncert Sviatyj.