W czerwcu rozpoczną się szkolenia prawne w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków ZMP.

Od początku roku 2019 Związek realizuje projekt pt. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich".
Liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami projektu 6 samorządów:  Miasto Jasło,  Gmina Kozienice, Gmina Miasta Krosno, Gmina Miasta Radomia, Gmina Sandomierz i Gmina Starachowice.
Partner merytoryczny to  Bohdan Turowski Beta Consult. 

Zakończenie projektu przewidziane jest na 31 marca 2020 roku. Realizowany ze środków programu PO WER „Wysokiej jakości usługi administracyjne” (działanie 2.18), ma na celu wdrażanie w miastach – partnerach projektu -szeregu rozwiązań zarówno doradczych jak i w zakresie IT, poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach projektu  realizowane są także  zadania zwiększające kompetencje pracowników miast, którzy te usługi świadczą.
Budżet projektu to: 1.596.153,60 PLN. Dotacja wynosi 1.344.703,60 PLN, a udział własny sześciu JST to: 251.450 PLN.

Jednym z działań realizowanych w ramach projektu będą szkolenia prawne z zakresu obsługi podatkowej, działań windykacyjnych i egzekucyjnych, legislacji i orzecznictwa, a także pomocy publicznej. Pierwsze zaczną się już w czerwcu i trwać będą do końca III kwartału 2019.

W drugim półroczu 2019 roku pracownicy urzędów miast – partnerów projektu - będą uczestniczyć  w szkoleniach  pt. „Stosowanie narzędzi elektronicznych”.

Planuje się, że w szkoleniach uczestniczyć będzie łącznie 200 pracowników, którzy skorzystają z różnych szkoleń, zarówno z obszaru podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości. Będzie to ponad 500 godzin szkoleniowych.

Przewidywane są zakupy aplikacji do tworzenia i zarządzania elektronicznym archiwum z zakresu podatków oraz z zakresu nieruchomości (Radom), czy integracja oprogramowania obsługującego system podatkowy z systemem gospodarki nieruchomościami (Krosno). Urzędy miast uczestniczących w projekcie będą mogły zakupić w ramach dofinansowania m.in. serwery do obsługi aplikacji podatkowej lub oprogramowanie do naliczania i rejestracji dodatków mieszkaniowych i energetycznych (Kozienice), komputery do obsługi nieruchomości i podatków (Sandomierz), m.in. zakupią licencje do ewidencji budynków i gruntów gminnych (Starachowice), czy wielofunkcyjne urządzenia laserowe do wydziału zajmującego się gospodarką nieruchomościami (Jasło). Łącznie dzięki dofinansowaniu z projektu zakupionych zostanie  56 sztuk sprzętu IT raz aplikacji.