17 października odbędzie się XV Kongres Obywatelski. Będzie możliwość uczestniczenia w nim także on-line. Jedna z sesji tematycznych poświęcona będzie wyzwaniom przyszłości w polskich miastach.

Trwająca epidemia pokazuje, że wyzwania przyszłości takie jak np. zmiana klimatu i środowiska czy rewolucja cyfrowa nie będą czekać i że jest to najlepszy moment, aby przemyśleć w Polsce nasze dotychczasowe priorytety i wartości. Dotyczy to nie tylko kierunków inwestowania środków publicznych, ale także sposobów (mechanizmów) i reguł gry (zasad) potrzebnych do osiągania celów strategicznych. Jak zarządzać potrzebnymi zmianami? Na ile oprzeć się tu na działaniach odgórnych – rządowych, a na ile na oddolnych – samorządowych i społecznych? To pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć właśnie teraz. Dlatego tegoroczny jubileuszowy XV Kongres Obywatelski, który odbędzie się 17 października w Warszawie, zamierzamy zorganizować pod hasłem: Jaka Polska wobec wyzwań przyszłości?

Jedna z sesji tematycznych pt. Polskie miasta wobec wyzwań przyszłości poświęcona będzie sytuacji miast. Specyfika współczesnych zagrożeń i przemian jest szczególnym wyzwaniem adaptacyjnym właśnie dla ośrodków miejskich. Uczestnicy dyskusji będą zastanawiać się, jak dokonać transformacji polskich metropolii w kierunku miast sprawiedliwych, odpornych (na kryzysy i wyzwania współczesności np. pandemie), a równocześnie zielonych, cyfrowych i efektywnych. 

Więcej informacji TUTAJ