Od początku roku 2019 Związek realizuje projekt pt. Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich.

Liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami projektu 6 samorządów:  Miasto Jasło,  Gmina Kozienice, Gmina Miasta Krosno, Gmina Miasta Radomia, Gmina Sandomierz i Gmina Starachowice.
Partner merytoryczny to  Bohdan Turowski Beta Consult. 

Zakończenie projektu przewidziane jest na 31 marca 2020 roku. Realizowany ze środków programu PO WER „Wysokiej jakości usługi administracyjne” (działanie 2.18), ma na celu wdrażanie w miastach – partnerach projektu -szeregu rozwiązań zarówno doradczych jak i w zakresie IT, poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach projektu  realizowane są także  zadania zwiększające kompetencje pracowników miast, którzy te usługi świadczą.

Budżet projektu to: 1 596 153,60 PLN. Dotacja wynosi 1 344 703,60 PLN, a udział własny sześciu JST to: 251 450 PLN.

Obecnie zrealizowane zostały już w części miast dwudniowe szkolenia prowadzone przez Bohdana Turowskiego „Zarządzanie procesami i jakością” oraz jednodniowe szkolenia „Zarządzanie satysfakcją klienta”,
zarówno w obszarze podatków i opłat lokalnych, jak i nieruchomości. Trwają również działania doradcze w zakresie „Opracowania procedur dla obszaru podatków i opłat lokalnych” (Jasło, Kozienice i Starachowice)  oraz „Opracowania procedur dla obszaru zarządzania nieruchomościami” (Kozienice).

W ramach projektu udoskonalane są również miękkie kompetencje pracowników urzędów miast – odbyły się szkolenia w zakresie „Obsługi klienta”, na których m.in. omawiano standardy obsługi klienta, typologie klientów i komunikację z klientami, a także np. umiejętność przekazywania nieprzyjemnych informacji  czy asertywność w rozmowie z trudnym klientem.

Dodatkowym elementem projektu oprócz szkoleń dla pracowników miast, są także prowadzone działania doradcze. Eksperci współpracujący z ZMP, Ewa Bartosik oraz Ryszard Grobelny prowadzą konsultacje m.in. w Jaśle - jak efektywnie zarządzać strefą płatnego parkowania i poboru opłatami za postój w strefie  czy wspierając pracowników UM w zakresie wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego przy zagospodarowywaniu nieruchomości.  W Sandomierzu realizowane są zadania doradcze w zakresie wdrożenia instrumentów ochrony krajobrazu, a także wsparcie w zakresie przygotowania planu tworzenia i zarządzania mieszkaniami chronionymi.