Serwis Samorządowy PAP przypomniał 10 najchętniej czytanych swoich publikacji - na pierwszym miejscu znalazła się informacja Związku Miast Polskich dotycząca wzoru raportu o stanie gminy.

Wśród informacji Serwisu Samorządowego PAP najchętniej czytanych w 2019 roku jest - Wzór dla gmin. ZMP podał wzór raportu o stanie gminy.

W tym roku po raz pierwszy organy wykonawcze gminy miały obowiązek przedstawienia radzie rocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Związek Miast Polskich opublikował wzór takiego dokumentu.

Nowy obowiązek nałożyła na samorządy nowelizacja ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28a co roku do 31 maja wójt musi przedstawić radzie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.” - podaje Serwis w aktualności z 31 grudnia ub.r. pod tytułem „Raporty i dane. Najchętniej czytane informacje w 2019 roku”.

- Potwierdza to nasze spostrzeżenia - komentuje Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP. Pomoc Związku Miast Polskich przy sporządzaniu przez miasta i gminy raportów nie ograniczyła się bowiem tylko do zaprezentowania wzoru. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania z prezydentami, burmistrzami i wójtami w różnych regionach Polski (na przykład podczas konwentów wójtów i burmistrzów), w których uczestniczył dyrektor Biura Związku i Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych. W wielu miastach przy opracowaniu raportów pomagali również bezpośrednio eksperci ZMP. 

Przypominamy też, że opracowany w ramach projektu norweskiego Monitor Rozwoju Lokalnego dostarcza miastom dane, które będzie można wykorzystać w przygotowaniu raportów o stanie gminy w kolejnych latach.

(jp)