Nowoczesne technologie, produkty i usługi służące do stworzenia lepiej zarządzanego, bardziej ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom miasta prezentowane będą podczas Smart City Expo Poland w Łodzi.

Celem organizatorów targów jest stworzenie nowoczesnego profesjonalnego wydarzenia targowego. 

Odwiedzającymi targi będą samorządowcy (prezydenci, burmistrzowie, wójtowie), dyrektorzy i naczelnicy wydziałów inwestycyjnych (drogi, inwestycje kubaturowe), kadra zarządzająca spółek komunalnych (ciepłownie, elektrociepłownie, oczyszczanie miast, zarządzanie drogami), a także przedstawiciele sektora prywatnego zainteresowani segmentem Smart City (developerzy, inwestorzy, projektanci, architekci, urbaniści).

Podczas targów zostaną zaprezentowane wyselekcjonowane technologie i produkty mieszczące się w wyznaczonym zakresie tematycznym.
Część hali targowej organizatorzy chcą przekazać w ręce najbardziej innowacyjnych samorządów w kraju. Na przekazanej powierzchni zainteresowane miasta będą mogły przedstawić swoje osiągnięcia, sukcesy w zakresie innowacyjnych rozwiązań, służących mieszkańcom.

Wydarzeniami towarzyszącymi targom będzie konferencja oraz pokazy i warsztaty organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi, firmami działającymi w obszarze Smart City oraz samorządowcami, którzy zaprezentują dobre praktyki i wdrożone rozwiązania.

Jednym z patronów honorowych wydarzenia jest Związek Miast Polskich.