Miasto wydało publikację podsumowującą 1087 projektów kulturalnych zrealizowanych w ramach programu „Dzielnice Kultury” w ciągu 7 lat: 2013-2019.

„Dzielnice Kultury” to interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina.

Jego geneza sięga procesu rozpoczętego w ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, kiedy to zaobserwowano niespotykane dotychczas ożywienie kulturalne w mieście. Wówczas znacznie wzrosła aktywność lubelskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Zaangażowanie tych podmiotów w proces przygotowania aplikacji, włączenie kultury w główny nurt polityki miejskiej, a także rozwój i poprawa istniejącej oferty doprowadziły do wzrostu potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz zwiększenia aktywności mieszkańców w postaci nieformalnych inicjatyw oddolnych. 

Odpowiedzią na te zjawiska, a także na dysproporcje w dostępie do kultury spowodowane skupieniem większości instytucji i infrastruktury kulturalnej w centrum miasta, było opracowanie założeń programu „Dzielnice Kultury”.