8 września na całym świecie obchodzony jest Dzień Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa. Tegoroczne obchody połączone są z rocznicą wpisania Krakowa na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), w których znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, liczy blisko 300 miast członkowskich. Aktualnym przewodniczącym OWHC jest prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski, wybrany na tę funkcję w 2019 roku. Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa ma na celu wspieranie realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa, zachęcanie do współpracy i wymiany informacji oraz inicjowanie ekspertyz dotyczących ochrony i zarządzania miejskim dziedzictwem, a także rozwijanie poczucia solidarności wśród miast członkowskich.

8 września – w rocznicę powstania organizacji – obchodzony jest Dzień Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa. Z tej okazji miasta członkowskie na całym świecie organizują wystawy, konferencje oraz koncerty promujące ideę światowego dziedzictwa i angażujące lokalne społeczności. Kraków ma szczególne powody do świętowania – zabytkowe centrum naszego miasta zostało umieszczone już na pierwszej liście UNESCO we wrześniu 1978 roku.

W trakcie krakowskich uroczystości prezydent Jacek Majchrowski oficjalnie przekaże krakowianom zrewitalizowany plac Świętego Ducha, a także uroczyście uruchomi tzw. dzwon gwałtowny na Wieży Ratuszowej.