28 marca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do oglądania transmisji Konferencji podsumowującej drugą edycję projektu Partnerską Inicjatywę Miast (PIM). Miasta uczestniczące w projekcie i MFiPR podziela się wnioskami z projektu.

PIM to projekt Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowany przez MFiPR w partnerstwie z Bankiem Światowym. Jego druga edycja odbywa się w latach 2021 – 2023.

Celem PIM jest stworzenie dialogu pomiędzy samorządami i administracją centralną, poprawa warunków rozwojowych oraz wymiana dobrych praktyk między miastami. W ramach projektu miasta tworzą sieci kontaktów, poszerzają wiedzę i budują kompetencje we współpracy z innymi miastami oraz instytucjami czy organizacjami.

W PIM 30 miast współpracuje w ramach trzech sieci tematycznych dotyczących zielonych inwestycji miejskich, partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i rozwiązań cyfrowych dla miast. Tematy te odzwierciedlają jedne z głównych wyzwań stojąc przed polskimi miastami oraz wynikają z krajowych dokumentów strategicznych, takich jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju czy Krajowa Polityka Miejska 2030 (KPM2030).

Podczas Konferencji usłyszymy o finalnych efektach prac w ramach sieci, czyli o tzw. Miejskich Inicjatywach Działania (MID), nad którymi miasta pracowały wspólnie z ekspertami. Dowiemy się o konkretnych rozwiązaniach, które udało się miastom wypracować w odpowiedzi na lokalne wyzwania oraz o tym, jak możemy je wdrażać na szeroką skalę.

Uczestnicy zapoznają się również z rekomendacjami zaproponowanymi przez miasta szczeblowi centralnemu w zakresie rozwoju miast i ich wsparcia. Zostały one zebrane w formule tzw. Planów Ulepszeń i identyfikują kluczowe wyzwania, z którymi borykają się miasta oraz propozycje rozwiązań do wdrożenia przez administrację centralną. Te rekomendacje posłużą przy programowaniu i wdrażaniu polityk krajowych skierowanych do miast oraz projektowaniu rozwiązań dla szerokiego grona ich przyszłych odbiorców.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Filip Springer, pisarz i autor reportaży, który opowie o trendach rozwoju miast i o ich potencjale do zmian.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się w załączonej Agendzie spotkania.

Link do wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=qDdENVsp7lM