Hackathon Idea Kielce to pierwszy miejski maraton programistyczny. Entuzjaści kodowania wykorzystując otwarte dane miasta stworzą aplikacje mobilne i webowe, które poprawią jakość życia w mieście.

Hackathon Idea Kielce to pierwszy w Kielcach miejski maraton programistyczny, podczas którego entuzjaści kodowania wykorzystując otwarte dane miasta będą tworzyć aplikacje mobilne i webowe, które poprawią jakość życia w mieście.

Aplikacje będą dotyczyć jednego z poniższych tematów (lub łączyć kilka z nich):
- Przestrzeń miejska (dostępność miejsc i przestrzeni dla mieszkańców, krajobraz miejski, reklamy w mieście, przestrzeń publiczna);
- Energia (monitorowanie zużycia i oszczędzanie energii, odnawialne źródła energii, energia słoneczna);
- Bezpieczeństwo (bezpieczeństwo w szkołach, bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, bezpieczeństwo ruchu drogowego);
- Mobilność i elektromobilność (transport i komunikacja publiczna, przemieszczanie się po mieście, bike i car-sharing);
- Komunikacja społeczna - współpraca (konsultacje społeczne, powiadamianie o wydarzeniach w mieście, praca w grupie).

Hackathon Idea Kielce odbędzie się 15 i 16 czerwca. Udział w hackathonie jest darmowy!