Szaleńcy z Centralnego Biura Antykorupcyjnego po raz kolejny ścigają samorządowca na ewidentne zamówienie polityczne. Andrzej Porawski pyta: Jak długo jeszcze CBA będzie nękać wskazane przez polityków osoby zamiast zwalczać korupcję?

Sąd w Katowicach postanowił o natychmiastowym zwolnieniu z aresztu prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyńskiego, po niespełna 57 godzinach od zatrzymania 14 marca br. Najwidoczniej uznano, że dowody przedstawione przez CBA nie dają podstaw do zastosowania takiego środka. 

W tym kontekście chcę przypomnieć inne najbardziej znane przypadki ataków CBA na samorządowców, zakończone kompromitacją tego organu administracji rządowej:

  • Nieudana próba pozbawienia mandatu na podstawie nieprawdziwych, tendencyjnie zinterpretowanych przesłanek prezydenta Zamościa, Marcina Zamojskiego oraz prezydenta Lublina, Krzysztofa Żuka;
  • Słynna sprawa Jacka Karnowskiego, która miała swój epilog sądowy. Sąd prawie ze wszystkich zarzutów oczyścił prezydenta Sopotu, a w jednej sprawie umorzył postępowanie z braku znamion przestępstwa i dowodów;
  • Burmistrz Niepołomic i jego zastępca osadzeni w areszcie decyzją sądu, a potem całkowicie oczyszczeni z rzekomo poważnych korupcyjnych zarzutów (w międzyczasie Premier wyznaczył w mieście partyjnego komisarza, którzy zamiast zarządzaniem miastem zajmował się wymianą osób na ważnych stanowiskach w jednostkach miejskich);
  • Sam Jarosław Górczyński był już przedmiotem wściekłego ataku ze strony CBA; potem sprawy były rozpatrywane przez dwie instancje sądowe, aby następnie w wyniku kasacji prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego został całkowicie uniewinniony. 

W związku z tym nasuwają się pytania:

Jak długo jeszcze CBA będzie nękać wskazane przez polityków osoby zamiast zwalczać korupcję?

Jak długo podstawą do zarzutów korupcyjnych będą fatalnie skonstruowane przepisy?

Warto przypomnieć, że Związek Miast Polskich od lat postuluje, aby dokonać zmian w przepisach, które wyeliminują zagrożenie korupcją (zastąpić decyzje o charakterze uznaniowym procedurami na podstawie jednoznacznych kryteriów).

Po zatrzymaniu Jarosława Górczyńskiego z inicjatywy Prezesa ZMP miała miejsce akcja podpisywania i wysyłania poręczeń w sprawie prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, w którą zaangażowało się wiele znanych osób.

Andrzej Porawski
Dyrektor Biura ZMP   

Oświadczenie Jarosława Górczyńskiego - https://um.ostrowiec.pl/aktual...