Związek Miast Polskich stworzył wspólnie z ekspertami wzór raportu o stanie gminy. Mogą z niego - w wersji edytowalnej - korzystać miasta członkowskie ZMP.

W związku z nowym przepisem w ustawie o samorządzie gminnym (art. 29aa) wchodzi właśnie obowiązek opracowania i przedstawienia radzie miasta raportu o stanie miasta/gminy. W załączeniu zamieszczamy proponowany zakres raportu (wersja PDF), opracowany po dyskusji w gronie ekspertów, z udziałem byłych prezydentów miast. Wersja edytowalna projektu jest dostępna (Strefa dla miast/Dokumenty/Inne) tylko dla miast członkowskich po zalogowaniu lub zarejestrowaniu.

Raport ma być prezentowany na sesji absolutoryjnej rady gminy, ale ma charakter publiczny, bo w debacie mają prawo brać udział również mieszkańcy (siłą rzeczy mniej zorientowanych w działalności gminy), dlatego powinien być przejrzysty i maksymalnie czytelny.

Zachęcamy do korzystania z naszego opracowania.