Działa już trójwymiarowa mapa Poznania. To pionierski projekt w skali kraju, dzięki któremu można łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem. To kolejny krok w realizowaniu idei smart city.

Model 3D miasta kojarzy się głównie z atrakcyjnymi mapami i wirtualnymi spacerami po ulicach. Jednak innowacyjny model 3D, wdrożony właśnie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ma zdecydowanie więcej zastosowań, z których skorzystają mieszkańcy Poznania.

- Narzędzie przygotowane przez pracowników ZGKiM Geopoz jest innowacyjne. Udostępnienie tej usługi stanowi spełnienie oczekiwań zgłaszanych od lat przez mieszkańców, przedsiębiorców, samorządy osiedlowe i organizacje pozarządowe. Model będzie wsparciem dla działań miasta w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, podejmowania decyzji dotyczących gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska czy bezpieczeństwa publicznego - mówi Maciej Wudarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.
Wizualizacja 3D wesprze procesy rewitalizacyjne, będzie doskonałym sposobem na wsparcie konsultacji społecznych związanych z gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska.

Mapa 3D wzbogaci też ofertę dla inwestorów planujących uruchomić inwestycje na terenie miasta, ułatwi tworzenie planów ewakuacji ludności czy symulacji skutków klęsk żywiołowych. W zakresie ochrony środowiska zapewni tworzenie analiz dotyczących rozprzestrzeniania się fal akustycznych, elektromagnetycznych oraz zanieczyszczeń powietrza.

Model 3D obejmuje cały obszar Poznania, czyli 262 km2 powierzchni miasta i blisko 100 tys. budynków. To pionierski projekt w skali kraju. Poznań jako pierwszy w Polsce dostrzegł potrzebę budowy modelu 3D miasta, zintegrowanego z wieloma bazami danych, dostępnego i podlegającego aktualizacji.