Zapraszamy do obejrzenia filmu, zrealizowanego dla ZMP, którego premiera miała miejsce 30 września br. Film powstał w związku z tegoroczną 30. rocznicą pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku.

Facebook:


YouTube

Mijająca w tym roku 30. rocznica pierwszych wyborów samorządowych przechodzi w cieniu pandemii, w atmosferze obaw o nasze finanse w następnych latach, potęgowanych przez kolejne projekty ustaw minimalizujących nasze dochody. Zaplanowane obchody – poza spotkaniem w Gdańsku – nie doszły do skutku.

Przewidując taki przebieg wypadków postanowiliśmy zamówić w Video Studio Gdańsk okolicznościowy film, odmienny od znanej produkcji FRDL „Zdarzyło się tylko w Polsce” (filmu dokumentalnego, w którym ojcowie założyciele - J. Regulski, M. Kulesza i J. Stępień, opowiadają o naszej najważniejszej reformie ustrojowej). VSG, dysponent unikalnych nagrań z I Zjazdu „Solidarności”, przeprowadził rozmowy z kilkoma uczestnikami tamtych wydarzeń, biorącymi w nich udział w rozmaity sposób, także z różnych stron zarówno ówczesnej jak i dzisiejszej sceny politycznej. Z tych nagrań powstał półgodzinny film refleksyjny, który traktujemy jako nasz skromny udział w obchodach.