23 i 24 listopada odbędzie się konferencja w ramach Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. Do udziału zaproszeni są przedstawiciele wszystkich partnerstw samorządowych biorących udział w projekcie.

Konferencję organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Będzie ona okazją do zaprezentowania i przedyskutowania efektów pilotażu, czyli przygotowanych strategii i projektów oraz wymiany doświadczeń miedzy uczestniczącymi samorządami. Spotkanie ma być także okazją do zastanowienia się wspólnie nad dalszym wsparciem dla partnerstw w procesie wdrażania projektów, nad rozwiązaniami systemowymi, jakie będą korzystne dla współpracy ponad granicami administracyjnymi w obszarach funkcjonalnych oraz nad tym, co sprzyja budowaniu kompetencji samorządów lokalnych do współpracy.

Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej, a przedstawiciele partnerstw będą mogli w nim uczestniczyć za pomocą platformy elektronicznej. Zachęcamy do śledzenia transmisji z konferencji, którą będzie można oglądać na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Program konferencji publikujemy w załączeniu.

Przypominamy, że Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) to innowacyjny projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, realizowany od jesieni ubiegłego roku w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich oraz Urzędami Marszałkowskimi 15 województw. Ma na celu wsparcie gmin oraz powiatów w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki rozwoju. W ramach projektu samorządy wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów Związku Miast Polskich uczą się współpracy, strategicznego planowania rozwoju oraz przygotowują dobrej jakości projekty, które pozwolą napędzić rozwój obszarów partnerstw i będą mogły być finansowane z różnych źródeł.

Efektem pilotażu ma być wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, jako formuły doradczego wspierania współpracy samorządów terytorialnych w procesie strategicznego zarządzania rozwojem.