Można już zgłaszać się na kolejne wizyty studyjne zaplanowane w 2018 roku w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce”. Pierwsza z nich odbędzie się 18 kwietnia w Gdańsku, ostatnia - 4 grudnia w Oławie.

Można już zgłaszać się na kolejne wizyty studyjne zaplanowane w 2018 roku w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce.

Obecnie zapraszamy do zgłaszania się na jedną z 5 wizyt studyjnych, zaplanowanych w roku 2018:
- 18 kwietnia - Gdańsk projekt Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku
- 5 czerwca - Solec-Zdrój projekt Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju”
- 7 września - Warszawa projekt Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych oraz innych elementów wyposażenia w Warszawie
- 25 września - Świdnica projekt Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
- 4 grudnia - Oława projekt Wybudowanie i utrzymanie ulic znajdujących się na osiedlu Zaodrze w Oławie, tj. ul. Orlej, Sokolej, Słowiczej, Kruczej, wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizyjnego uzbrojenia w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Opisy tych przedsięwzięć znajdziecie Państwo w załączeniu.

Na wybraną wizytę można zgłosić się tutaj

Informujemy, że zamykamy możliwość zgłaszania się online na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju po osiągnięciu limitu 20 osób – stąd decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszych 15 osób jest na liście podstawowej, pozostałe 5 – na liście rezerwowej.
W ciągu 2 dni od zamknięcia listy zgłoszeń osoby z listy podstawowej będą przez nas proszone o pisemne potwierdzenie swojego udziału ( §3 pkt 7 Regulaminu wizyt studyjnych nr 3-7).

Zwracamy uwagę na zapisy Regulaminu mówiące o tym, że, co do zasady, z uwagi na limit 15 osób na jedną wizytę, w całym cyklu wizyt studyjnych może wziąć udział jedna osoba z danej jednostki.
Oznacza to, że jeśli w wizycie nr 3 weźmie udział przedstawiciel danej jednostki, to w przypadku dużego zainteresowania wizytami, na kolejne wizyty ta jednostka nie będzie mogła już zgłosić swojego reprezentanta.

Dodatkowych informacji udziela p. Joanna Ludwiczak, tel 61 633 50 53, joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl

Zapraszamy do udziału w wizytach studyjnych!