W otwarte na początku września nowe budynki dydaktyczne Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie wybudowane zostały w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Partnerem publicznym tego przedsięwzięcia było Miasto Piastów, partnerem prywatnym - Warbud S.A.

- My byśmy sami tego nie zbudowali – mówi burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski. - Słowo kluczowe w PPP to PARTNER. To ktoś taki, do kogo mamy zaufanie. To nie jest tylko sprawa podpisania umowy i trzymania się na dystans po to, by tą drugą stronę umowy złapać na jakimś jej naruszeniu. To jest odwrotnie. Dobra umowa Parterstwa Publiczno- Prywatnego daje takie pole elastyczności w działaniu, by móc zrozumieć, dlaczego partner akurat w tym momencie chciałby coś zmienić – mówi burmistrz o przepisie na udaną współprcę w formule PPP na przykładzie inwestycji budowy i rozbudowy Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Piastowie w partnerstwie z firmą wykonawczą Warbud SA.