W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się pierwsze Forum Wymiany Doświadczeń w woj. Lubuskim. Uczestniczyły w nim partnerstwa samorządowe biorące udział w Projekcie Centrum Wsparcia Doradczego Plus.

Przedstawiciele partnerstw spotkali się 16 listopada br. z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przedstawiciele Partnerstw CWD z woj. lubuskiego – Razem dla rozwoju Powiatu Żagańskiego, Północ Województwa Lubuskiego zawsze razem, Przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa, Lubuska 9, Krośnieński Obszar Funkcjonalny, Partnerstwo Gmin Lubrza, Skąpe, Łagów, Świebodzińsko-Międzyrzecki Miejski Obszar Funkcjonalny poznali możliwości wsparcia partnerstw ponadlokalnych w perspektywie finansowej 2021-2027, instrumenty terytorialne w programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 oraz warunki, jakie muszą spełnić.

Pierwsze Lubuskie Forum Wymiany Doświadczeń otworzył Marcin Jabłoński, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, wystąpieniem poświęconym wymiarowi terytorialnemu programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Na ten sam temat głos zabrał także Stanisław Tomczyszyn, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego.

Przedstawiciel zarządu województwa podkreślił, że głównym założeniem programu „FEWL 2021-2027” jest to, by nie wykluczać żadnego samorządu. – Zadbamy tym razem o to, żeby w każdym samorządzie pewna część tego programu, zdecentralizowana, mogła być jednak przeliczana na jednego mieszkańca po to, by żadne samorządy nie zostały wykluczone. Żeby nie było sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia do tej pory, że są w województwie lubuskim gminy, gdzie wysokość środków pozyskana przez samorządy jest niepokojąco niska – powiedział M. Jabłoński. Na koniec przekonywał, że przekazanie 184 euro na mieszkańca województwa jest propozycją kompromisową. – Wymagało to sporych wysiłków. Ważne jest to, że wszyscy będą mogli uczestniczyć w konkursach, które będziemy organizowali po to, żeby ta kwota dla wszystkich państwa mogła być znacznie większa – mówił Marcin Jabłoński.

W spotkaniu udział wzięli także:

  • Sylwia Pędzińska, dyrektorka Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z prezentacją poświęconą instrumentom terytorialnym w programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
  • Ewa Malik-Kapler, naczelniczka Wydziału Polityki Regionalnej, Ministerstwo Funduszy
    i Polityki Regionalnej, która przedstawiła możliwości wsparcia partnerstw ponadlokalnych w perspektywie finansowej 2021-2027;
  • Justyna Wieczorkiewicz-Molendo z zespołem doradców Związku Miast Polskich, którzy przedstawili doświadczenia w procesie wsparcia partnerstw samorządowych w ramach projektu CWD;
  • Michał Bargielski, ekspert z Fundacja Fundusz Współpracy, mówiący o doświadczeniach we wspieraniu partnerstw w różnych regionach.

Materiały

Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Forach znajduje się w zakładce O projekcie CWD.