Drugi numer „Biuletynu PPP” w głównej mierze poświęcony jest zagadnieniom doradztwa oraz zasadom współpracy z doradcą wspierającym podmiot publiczny w analizie zasadności realizacji przedsięwzięć PPP.

Drugi numer „Biuletynu PPP” w głównej mierze poświęcony jest zagadnieniom doradztwa oraz zasadom współpracy z doradcą wspierającym podmiot publiczny w analizie zasadności realizacji przedsięwzięć PPP, a także na etapie wyłaniania partnera w toku procedury przetargowej.

Warto zapoznać się z formami pomocy, jakie przy wdrażaniu przedsięwzięć oferuje Ministerstwo Rozwoju, doświadczeniami podmiotów publicznych, które skorzystały z usług świadczonych przez doradców zapewnionych przez Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju oraz przedsięwzięciami, które otrzymały tego rodzaju wsparcie i ubiegają się o nie w najnowszym naborze wniosków o udzielenie doradztwa.

Wciąż jeszcze można ubiegać się o podobną pomoc. Niezależnie od tego jak podmiot publiczny finansuje doradztwo, powinien zapoznać się z zakresem prac doradcy i jego rolą. W zrozumieniu tego zagadnienia pomóc powinno zapoznanie się z doświadczeniami zarówno doradców-ekspertów z zakresu PPP, jak i przedstawiciela samorządu, który współpracuje z nimi w licznych przedsięwzięciach PPP realizowanych w Gdańsku.

Drugi numer „Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego” w głównej mierze poświęcony jest zagadnieniom doradztwa oraz zasadom współpracy z doradcą wspierającym podmiot publiczny w analizie zasadności realizacji przedsięwzięć PPP, a także na etapie wyłaniania partnera w toku procedury przetargowej.

Przypomnijmy, że od stycznia ubiegłego roku Związek Miast Polskich wraz z Ministerstwem Rozwoju, Związkiem Powiatów Polskich, konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Centrum PPP uczestniczy w realizacji projektu „Rozwój Partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Jego celem jest zwiększanie kompetencji pracowników jednostek administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. „Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego” to ważny element tego przedsięwzięcia. Stanowi płaszczyznę do upowszechniania wiedzy i doświadczeń z zakresu PPP.

Każdy z jedenastu numerów Biuletynu PPP składa się na całość kompletnego omówienia zagadnień związanych z procesem przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć PPP.