W Zgierzu dzięki formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przeprowadzona zostanie głęboka termomodernizacja budynków oświatowych oraz basenu stanowiących własność miasta.

30 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miasta Zgierza nastąpi podpisaniem umowy z firmą Engie Services Sp. z o.o. z Warszawy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), dotyczącej przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji budynków oświatowych, tj. przedszkoli, szkół, gimnazjów, liceum oraz żłobka im. Koziołka Matołka i basenu przy Leśmiana 1 (łącznie 24 budynki), stanowiących własność miasta.

Zgierz jest absolutnym liderem w województwie łódzkim, a realizowany przez miasto projekt jest jednym z największych w Polsce pod względem zakresu i wartości wśród projektów ESCO (projekty termomodernizacyjne). W przypadku Zgierza maksymalna wartość dofinansowania z RPO WŁ wyniesie 35 mln 262 500 PLN. Termomodernizacja placówek przyczyni się z jednej strony do znacznych oszczędności, które miasto ponosi obecnie w związku z ich eksploatacją, z drugiej zaś do podniesienia estetyki budynków, które zostaną przy tej okazji wyremontowane.

Po zakończeniu realizacji projektu hybrydowego „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza” (według audytów energetycznych) średnia szacowana oszczędność energetyczna zgierskich budynków oświatowych wyniesie nawet 60%. To dużo, wziąwszy pod uwagę średnią oszczędność energii, która po termomodernizacji sięga zazwyczaj 25%.

Oferta z warszawską firmą opiewa na kwotę 56 411 000 PLN. Wyłoniony partner prywatny będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie, wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowych wraz z ich sfinansowaniem. Zakończenie termomodernizacja zaplanowane jest na III kwartał 2018 r.

Projekt jest projektem hybrydowym współfinansowanym z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.