W ramach realizacji Polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało wytyczne dotyczące przygotowania projektów PPP.

Rada Ministrów w lipcu 2017 r. przyjęła Politykę rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie w ramach jej realizacji Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało wytyczne dotyczące przygotowania projektów PPP.

Wytyczne są zbiorem praktycznych rekomendacji jak krok po kroku przygotować niezbędne analizy, aby decyzja o wszczęciu postępowania na wybór partnera prywatnego w trybie zamówienia publicznego lub procedury koncesyjnej była właściwa. Praktycznym załącznikiem do Wytycznych są formularze, do wykorzystania w ramach procesu przygotowania projektu PPP, np. przykładowa matryca ryzyk czy typowe kluczowe wskaźniki efektywności dla różnych sektorów.

Wytyczne w zakresie przygotowania projektów PPP są pierwszą z trzech publikacji na temat realizacji projektów PPP. Kolejne części wytycznych opisywać będą procedurę związaną z postępowaniem na wybór partnera prywatnego oraz przedstawią wzory umów PPP i koncesji ze stosownymi komentarzami.

Wytyczne dostępne są TUTAJ