Prezydent Płocka zaprasza na trzecią już edycję Międzynarodowego Forum PPP. Odbędzie się ono w dniach 25-26 września w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki.

Międzynarodowe Forum PPP to cykliczne wydarzenie, które ma na celu stworzenie neutralnej platformy spotkań samorządów oraz przedstawicieli sektorów zaangażowanych w realizację projektów w PPP. Wydarzenie to jest szansą na podzielenie się wiedzą i doświadczeniami związanymi z realizacją inwestycji w formule PPP. Daje także możliwość promowania projektów inwestycyjnych miast, ofert podmiotów doradczych i partnerów prywatnych.

W trakcie konferencji zaplanowano serię wykładów, prezentacji, warsztatów oraz paneli dyskusyjnych. Wezmą w nich udział przedstawiciele samorządów, podmiotów publicznych oraz sektora prywatnego.

Międzynarodowe Forum PPP 2019 to wykłady, prezentacje, warsztaty i panele dyskusyjne. O dobrych praktykach i formule partnerstwa publiczno-prywatnego opowiedzą zaproszeni eksperci i specjaliści z sektora publicznego i prywatnego.

Udział w wydarzeniu dla przedstawicieli podmiotów publicznych jest BEZPŁATNY.