Podczas bezpłatnego, w formule hybrydowej, Forum Liderów PPP 17 czerwca br. odbędą się prelekcje i dyskusje na temat: zarządzania projektami, bankowalności projektów oraz pakietowego PPP.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji online, w formule hybrydowej, Forum Liderów PPP, która odbędzie się 17 czerwca 2021 roku w godzinach 10:00-15:00. Konferencja co roku jest objęta patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. W tym roku patronatu nad Forum udzielił także Związek Miast Polskich.

Tematyka tegorocznej edycji opracowana została na podstawie rekomendacji przedstawicieli podmiotów finansujących inwestycje, promotorów inicjujących strategiczne inwestycje infrastrukturalne oraz inwestorów realizujących projekty. 

Dyskusje podczas konferencji dotyczyć będą trzech obszarów tematycznych. 

Tytuł pierwszego panelu dyskusyjnego to Zarządzanie projektem PPP w oparciu o praktyczne przykłady. Podstawową barierą już na wczesnym etapie przygotowania inwestycji są kompetencje samorządów w momencie oceny dokumentacji dotyczącej efektywności przedsięwzięcia, przygotowywanej przez doradców. W czasie konferencji zostanie przedstawione między innymi, w jaki sposób zweryfikować poprawność dokumentów. Następnie poruszone zostaną kwestie związane z przewidywaniem wielu czynników, które mogą wpłynąć na otoczenie inwestycji, np. zmiany polityczne, kryzysy, zmienna stopa procentowa, brak akceptacji społecznej. Są to obszary, które należy przewidzieć i rozważyć przed podpisaniem umowy, co będzie szczegółowo opisane w trakcie wydarzenia. 

Drugim obszarem tematycznym jest bankowalność projektów, procedura instytucji finansującej i kryteria, jakimi kieruje się bank przy kredytowaniu inwestycji partnerskich. Obszar ten ma istotny wpływ na realizację inwestycji, dlatego że stanowi główne źródło jej finansowania. 

Ostatnia dyskusja będzie dotyczyć pakietowego PPP, czyli tworzenia pakietów składających się z mniejszych, jednorodnych zadań, które zbiorczo stawałyby się potencjalnie interesujące dla inwestorów i instytucji finansujących. O rozwiązaniach w tych kwestiach będą dyskutować przedstawiciele samorządów, które skutecznie zrealizowały projekty oraz doradcy, inwestorzy i przedstawiciele instytucji finansujących.

Gościem honorowym konferencji będzie Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. PPP oraz wiceminister Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, odpowiedzialny za wsparcie i monitorowanie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od roku 2016. W ubiegłym roku było najchętniej wybieraną konferencją o tej tematyce w Polsce, w której wzięło udział 400 osób. Zapis konferencji w kanale YouTube został obejrzany przez 69 000 unikalnych użytkowników, którzy w znacznej większości reprezentują samorządy, ale również byli to doradcy, inwestorzy i instytucje finansowe.

Rejestracja - https://www.forumliderowppp.pl...