W ósmym numerze Biuletynu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dominują artykuły poświęcone sektorowi ochrony zdrowia, który wymaga wielu inwestycji, ale jest negatywnie postrzegany przez Polaków.

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego wydawany jest w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Biuletyn służy upowszechnianiu wiedzy i doświadczeń z zakresu PPP, w trakcie realizowanego projektu.

Dostępny jest już ósmy z jedenastu numerów periodyku. W numerze artykuły poświęcone sektorowi ochrony zdrowia. To jeden z sektorów, gdzie występują bardzo duże potrzeby inwestycyjne. Jednocześnie jest to obszar bardzo negatywnie postrzegany przez Polaków, z uwagi na niską jakość usług.
Tymczasem partnerstwo publiczno-prywatne może być znakomitym sposobem na finansowanie inwestycji szpitalnych, a następnie utrzymanie i zarządzanie budynkiem oraz opcjonalnie na zapewnienie dodatkowych usług, takich jak dostarczanie posiłków, przewóz chorych, prowadzenie laboratorium i/lub pracowni diagnostycznych oraz – w najbardziej złożonym modelu – świadczenie pełnych usług leczniczych.

Ponadto w Biuletynie przykłady udanych inwestycji z różnych stron świata i z rynku polskiego, a także przykłady naszych projektów, w tym budowy Szpitala Powiatowego w Żywcu oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kobylnicy.