W najnowszym numerze miesięcznika relacjonujemy prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. Piszemy o wspólnym froncie samorządów i innych środowisk w obronie niezależności polskiej oświaty.

Samorządy, organizacje społeczne, związki zawodowe, rodzice i uczniowie wyrazili ostry sprzeciw wobec zapowiedzi projektowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmian w ustawie Prawo oświatowe, na mocy których przyznaje się kuratorom oświaty – przedstawicielom administracji centralnej - kompetencje do niemal swobodnego zawieszania bądź odwoływania dyrektorów szkół. Według projektu ustawy, to przedstawiciele kuratoriów będą mieli także większość głosów w komisjach konkursowych wybierających dyrektorów.

Związek Miast Polskich stanowczo sprzeciwia się próbom centralizacji i upartyjnienia systemu edukacji w Polsce. Takie stanowisko zajął Zarząd ZMP, później poparli je też przedstawiciele Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP. Do sprzeciwu dołączyły inne środowiska.

Podczas posiedzenia 11 czerwca br. Zarząd przyjął w poczet miast członkowskich 8 nowych miast, a także zabrał głos w sprawie nowelizacji ustawy „śmieciowej”. Samorządowcy z miast sceptycznie odnieśli się do tego projektu, który umożliwia gminom nieograniczone subsydiowanie systemu odpadowego z innych środków budżetowych, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z zasadą „zanieczyszczający” płaci, wyrażoną w prawie unijnym i krajowym.

W „Samorządzie Miejskim” relacjonujemy odbywający się po raz trzeci Kongres Polityki Miejskiej, na który tym razem 7 i 8 czerwca br. organizatorzy zaprosili do Katowic i do rzeczywistości zdalnej. Dzięki formule hybrydowej na Kongres zapisało się 2000 osób. Był on poświęcony m.in. dyskusji nad efektami prac nad propozycjami rozwiązań do nowej Krajowej Polityki Miejskiej, które ponad 180 ekspertów, reprezentujących różne środowiska, przygotowało przez ostatnie miesiące.

Jak co miesiąc pracowała intensywnie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dzięki wnioskowi Związku Miast Polskich w czerwcu odbyło się dodatkowe, specjalne jej posiedzenie poświęcone Programowi Inwestycji Strategicznych. W spotkaniu wzięła udział prezes BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka.

17 czerwca obchodziliśmy 30. rocznicę podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie między Polską i Republiką Federalną Niemiec. Związek Miast Polskich zaprosił tego dnia miasta do wspólnego celebrowania tej ważnej daty podczas konferencji online „Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów”.

Co zmieniło się w regułach dotyczących planowania strategicznego w miastach? Jak obecnie Związek Miast Polskich podchodzi do tego rodzaju planowania i co proponuje, by miasta mogły swój rozwój oprzeć o endogenne zasoby? Jakie narzędzia stosować przy opracowywaniu diagnoz ? Jak te narzędzia przydają się w planowaniu przyszłości miast? – o tych wszystkich kwestiach mówiono podczas dziewiętnastego już seminarium Forum Rozwoju Lokalnego poświęconego potencjałom wewnętrznym małych i średnich miast.

W czerwcowym numerze zaglądamy do Milanówka, który właśnie obchodzi 70-lecie nadania praw miejskich. To Miasto-Ogród może pochwalić się licznymi pomnikami przyrody, liczy także prawie 400 willi i budynków o wartościach historycznych.