Pomoc Ukrainie i kryzys uchodźczy – to wciąż niezwykle mocno obecne tematy w działaniach Związku Miast Polskich i samorządów. Poświęcamy im łamy kolejnego już numeru Miesięcznika „Samorząd Miejski”, relacjonując także inne ważne wydarzenia w ZMP.

Tematyce Ukrainy i przybywających do polskich miast uchodźców poświęcone były dwa międzynarodowe spotkania, które w ostatnich tygodniach zorganizował Związek we współpracy ze swoimi europejskimi partnerami. Podczas spotkania zorganizowanego wspólnie z wieloletnim partnerem - Francuską Sekcję Rady Gmin i Regionów Europy - ponad 80 samorządowców z Francji i Polski rozmawiało na temat pomocy dla Ukrainy. Wymianie doświadczeń na szczeblu samorządowym w zarządzaniu kryzysem uchodźczym poświęcone było Polsko-Niemieckie Forum Samorządowe zorganizowane wspólnie przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Niemiecką Sekcję Rady Gmin i Regionów Europy oraz ZMP.

Również w kwietniu br. trwały intensywne rozmowy rządowo-samorządowe dotyczące organizacji pobytu uchodźców z Ukrainy w polskich miastach. 7 kwietnia wziął w nich udział premier Mateusz Morawiecki.

Jak zawsze w „Samorządzie Miejskim” szeroko relacjonujemy prace Zarządu ZMP. Podczas posiedzenia Zarządu Związku 11 kwietnia br. w Sopocie, przed II Samorządowym Kongresem Finansowym Local Trends, podjęto stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Związkowi Miast Ukrainy.

Wraz z końcem marca zakończyła się realizacja pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego. Miał on na celu popularyzowanie idei partnerstwa międzysamorządowego, wzmocnienie zdolności gmin i powiatów do podejmowania przemyślanej i celowej współpracy oraz planowania kompleksowych przedsięwzięć aktywizujących potencjał obszaru partnerstwa i budujących jego rozwój.

W „Samorządzie Miejskim” prezentujemy także podsumowanie i końcowy raport pt. „Samorząd jako pracodawca. Stan wiedzy o samorządowym rynku pracy 2022” z projektu „Schematy dialogu społecznego dla godnej pracy w sektorze samorządowym na poziomie lokalnym”.

Piszemy także o II Samorządowym Kongresie Finansowym, który odbył się 11 i 12 kwietnia 2022 r. w Sopocie. Podczas Local Trends ekonomiści i samorządowcy dyskutowali m.in. o tym, jak spiąć budżet tegoroczny i zaplanować inwestycje w perspektywie kilkuletniej.

Zaglądamy do Aleksandrowa Łódzkiego, „jednego z lepszych w Polsce miasteczek” – jak powiedział o nim założyciel Łodzi przemysłowej i Zgierza, Rajmund Rembieliński. Aleksandrów bowiem obchodzi w tym roku 200-lecie praw miejskich.

Dlaczego opłaca się sadzić zieleń? Jaka jest wartość usług świadczonych przez drzewa? Zachęcamy do przeczytania tekstu „Od drzewa do miast”