W ostatnim w 2017 r. numerze "Samorządu Miejskiego" teksty o nowym prawie wyborczym oraz działaniach podjętych m.in. przez ZMP w celu zatrzymania niekorzystnych i niezgodnych z Konstytucją zmian.

Wystosowanie stanowisk wobec procedowanych w komisji sejmowej i senacie zmian w Kodeksie Wyborczym, zorganizowanie - we współpracy z korporacjami samorządowymi i środowiskiem pozarządowym - obywatelskiego wysłuchania publicznego oraz aktywny udział w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego - to działania, jakie podjął w listopadzie i grudniu Związek Miast Polskich. Relację z tych działań prezentujemy w "Samorządzie Miejskim".

Ponadto w miesięczniku relacja z Nadzwyczajnego XL Zgromadzenia Ogólnego ZMP, jakie 15 grudnia 2017 roku odbyło się w Warszawie. Złożeniem kwiatów na grobie Adolfa Suligowskiego, inicjatora i pierwszego prezesa ZMP, oraz otwarciem wystawy „100 lat Związku Miast Polskich” rozpoczęły się obchody przypadającego na koniec listopada stulecia założenia Związku.

Piszemy także o Raciborzu - mieście, które w ubiegłym roku obchodziło 800-lecie lokacji. Przygotowaliśmy Program wsparcia przedsiębiorczości. Powołaliśmy specjalne Biuro Obsługi Inwestora, prowadzimy szerokie rozmowy, m. in. z inwestorami ze Szwecji, Portugalii i Niemiec. W tej chwili robimy to według określonych procedur, wpisaliśmy się w procedury Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. To pomaga nam perfekcyjnie prowadzić proces pozyskiwania inwestora - mówi prezydent Raciborza, Mirosław Lenek.