W najnowszym numerze „Samorządu Miejskiego” m.in. tekst „Veto dla zmian w przepisach wyborczych” - o tym, jakie stanowisko zajął w tej kontrowersyjnej sprawie i jakie działania podjął Zarząd Związku.

Ograniczenie liczby kadencji wójta, burmistrza i prezydenta jest niezgodne z Konstytucją RP, ponieważ spowoduje poważne ograniczenie czynnych i biernych praw wyborczych obywateli – uważa Zarząd Związku Miast Polskich. Takie stanowisko podjęto podczas posiedzenia Zarządu ZMP 23 listopada 2017. Zarząd zajął także stanowisko w sprawie kontrowersyjnego projektu ustawy o jawności życia publicznego.

W „Samorządzie Miejskim” ponadto relacja z tegorocznej Międzynarodowej Konferencji "Miasto 2017", którą - podobnie jak w latach poprzednich zorganizował w Katowicach europoseł Jan Olbrycht. Tym razem dyskutowano o przyszłości budżetu UE i polityki spójności, zielonych i innowacyjnych miastach, planowaniu przestrzennym oraz metropoliach.

Piszemy także o rekomendacjach i postulatach, jakie wypracowali uczestnicy siódmego już Samorządowego Forum Kultury ZMP. W tym roku rozmowy na forum toczyły się wokół kształtu samorządowych instytucji kultury, ich miejsca w miejskich ekosystemach i o problemach w zarządzaniu nimi.

W miesięczniku ponadto wywiad z burmistrzem Drezdenka, które obchodzi w tym roku jubileusz 700-lecia.