Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE

Konferencje |
foto_od_APO.jpg
Autor zdjęcia: KE

Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE to wstęp do dialogu na temat potrzeb ukraińskiej gospodarki i możliwości, jakie stoją za gotowymi do współpracy polskimi partnerami. Kongres będzie przestrzenią dla paneli dyskusyjnych, seminariów, a także networkingu, by jak najlepiej przygotować podłoże prawno-gospodarcze do współpracy przy odbudowie Ukrainy. W trakcie wydarzenia, w którym przewidziano 1000 uczestników, odbędzie się 40 debat z udziałem 100 prelegentów.

Wśród uczestników Kongresu znajdą się przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy, samorządowcy i przedstawiciele
rządu. Wydarzenie będzie poświęcone współpracy między samorządowcami, przedstawicielami strony rządowej oraz polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami.

Kongres odbędzie się w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest Grupa MTP.

Więcej - COMMON FUTURE | 21-22.09.2023 (common-future.pl)