Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP

Komisje tematyczne ZMP |
zmp-logo.jpg

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie zagadnień:

  • zaangażowanie, zasięg i efekty działalności miast w czynnościach kontrolnych oraz naprawczych emisji pyłów zawieszonych i innych zanieczyszczeń powietrza,
  • bezpieczeństwo na drogach i problemy z transportem osób i towarów w terenach zabudowanych, skutki kolizji, wypadków drogowych, koszty i źródła finansowania napraw infrastruktury drogowej,
  • przebieg i zabezpieczanie dużych zgromadzeń publicznych na przykładzie skoordynowanych działań częstochowskich inspekcji, służb i straży,
  • opiniowanie aktualnych projektów legislacyjnych z zakresu działalności Komisji,
  • proponowanie i redagowanie zmian legislacyjnych z zakresu działalności Komisji

II. Wykłady

  • „Bezpieczeństwo a straże miejskie i gminne” – dr nauk społecznych, starszy wykładowca Akademii Nauk Społecznych w Łodzi, członek Rady Naukowej Akademii Kaliskiej, Komendant Straży Miejskiej Szczecinka Grzegorz Grondys,
  • „Współpraca straży miejskich i gminnych z podmiotami realizującymi usługi w zakresie ochrony osób i mienia w kontekście bezpieczeństwa społeczności lokalnych” – wykładowca na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, w Studium Służb Mundurowych w Gdańsku, Komendant Straży Miejskiej Torunia, Mirosław Bartulewicz