I Kongres Energetyki Rozproszonej w Krakowie

Konferencja |
JG_170511_KRPL_0601.jpg

I Kongres Energetyki Rozproszonej (KER) odbędzie się w dniach 24–26 września br. na terenie kampusu AGH.

Wyróżnikiem Kongresu jest koncentracja na lokalnym wymiarze transformacji energetycznej. W tym aspekcie KER kontynuuje kierunek wytyczony przez Forum Energetyki Rozproszonej, którego pięć edycji odbyło się w ostatnich latach w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii” (KlastER) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program GOSPOSTRATEG).

Unikatowy charakter Kongresu wyraża się w połączeniu sprawdzonej formuły Forum Energetyki Rozproszonej z odbywającą się trzeciego dnia konferencją naukową. Umożliwi to jeszcze efektywniejszą współpracę głównych interesariuszy transformacji – środowisk gospodarczych, naukowych oraz administracji centralnej i samorządowej. W pierwszym dniu KER (24.09) odbędą się tutoriale tematyczne dotyczące zagadnień związanych z energetyką rozproszoną i OZE.

Ważną cechą KER jest – wypracowane podczas dotychczasowych Forów Energetyki Rozproszonej – zaangażowanie wiodących organizacji branżowych związanych z rozwijaniem lokalnych inicjatyw energetycznych i wdrażaniem technologii OZE. Daje to gwarancję, że debata podczas Kongresu skoncentruje się na diagnozie realnych problemów branży i praktycznych rekomendacjach co do dróg ich pokonywania.

Istotnym tematem obrad podczas KER będą również uwarunkowania transformacji energetycznej występujące w miastach i gminach wiejskich. Ważną rolę w tym procesie odegrają samorządy lokalne i regionalne, których reprezentanci zostaną zaproszeni do obrad.

Zakres tematyczny KER obejmować będzie problemy i wyzwania kluczowe dla przyszłości polskiej transformacji energetycznej. Rada Programowa Kongresu, składająca się z wiodących ekspertów ze świata biznesu, nauki i administracji, zagwarantuje wysoki poziom merytoryczny debaty oraz trafny dobór tematów.

Zachęcamy, by w pełni wykorzystać synergiczny potencjał wydarzenia poprzez aktywne uczestnictwo w trzech dniach Kongresu.

Patronem honorowym Kongresu jest Związek Miast Polskich.

Więcej informacji