Publikacje Związku Miast Polskich

Sto lat Związku Miast Polskich 1917-2018
Wypędzeni 1939... Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III RzeszyBiuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2017

POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA DLA POSZANOWANIA ENERGII I OCHRONY KLIMATU
Inspiracje, korzyści i potencjał rozwoju. Kraków, kwiecień 2017


Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje. Warszawa 2016


Raport z realizacji projektu norweskiego "Rozwój współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej w Polsce." Poznań 2016


Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju. Poznań 2016Oddziaływanie festiwali na polskie miasta - Raport z badań. Poznań 2015Samorząd jako pracodawca Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym. Poznań 2014


Polityka społeczna gminy jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie gmin miejsko-wiejskich: Grójec, Kozienice, Szydłowiec). Poznań - Kozienice 2016
„Po co seniorom kultura?” – to tytuł projektu badawczego, który w 2012 r. realizowało Regionalne Obserwatorium Kultury UAM wraz ze Związkiem Miast Polskich. Podsumowaniem projektu jest raport końcowy poświęcony kulturalnej aktywności osób starszych. Poznań 2012
Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Warszawa 2012 (publikacja SPLOT powstała w wyniku realizacji projektu systemowego "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy" z udziałem m.in. ZMP) • Współpraca polskich i norweskich samorządów w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”. Poznań 2011

 • Badania jakości usług publicznych w samorządzie lokalnym. Poznań 2011

 • Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania. Poznań 2007, 2008, 2009, 2010

 • Współpraca Partnerska Samorządów. Praktyczny przewodnik. Poznań 2009

 • Efektywna polityka i administracja. O zarządzaniu miastami. Poznań 2005


 • Monitorowanie usług publicznych w miastach - Analiza porównawcza - tom II. Redakcja Mirosława Posern-Zielińska. Poznań 2003

 • Monitorowanie usług publicznych w miastach - Analiza porównawcza - tom I. Redakcja Mirosława Posern-Zielińska. Poznań 1999.


 • Monitorowanie usług publicznych w miastach - Studium przypadku. Redakcja Mirosława Posern-Zielińska. Poznań 1999.

 • Analiza usług publicznych w miastach. Redakcja Mirosława Posern-Zielińska. Poznań 1999.


 • Dzielnice, osiedla, sołectwa płaszczyzną współpracy z organizacjami pozarządowymi. Redakcja: Andrzej Porawski i Jolanta Hałas. Poznań 1998.

 • Jak skuteczne są wasze usługi komunalne? Procedury oceny ich jakości. Tłum. z jęz. ang.: Tomasz Wicherkiewicz. Red.: Stanisław Mikołajczak, Joanna Proniewicz, Tomasz Weigt. Poznań 1998.

 • Związki bliźniacze. Współpraca międzynarodowa samorządów lokalnych. Redakcja: Anna Brzozowska. Poznań 1998.

 • Systemy informacji o terenie. Planowanie i wdrażanie. Red. zespół Biura ZMP. Tłum. z jęz. ang.: Tomasz Wicherkiewicz. Poznań 1997

 • Współpraca miast z organizacjami pozarządowymi. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej przez Biuro ZMP latem 1997 roku. Aneta Kręc. Poznań 1997.

 • Jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego w miastach - informator. Redakcja: Andrzej Porawski i Jolanta Hałas. Poznań 1996.

 • Związek Miast Polskich 1917-1939, 1990-1994. Ryszard Szwed. Poznań 1995


Publikacje finansowane przez Związek Miast Polskich:

 • Vademecum skutecznego działania w samorządzie.
 • Akademia samorządowego wizerunku.
 • Budżety gmin miejskich 1991 - 1994. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 • Budżety gmin miejskich w 1995 roku. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 • Budżety gmin miejskich i miejsko - wiejskich w 1996 roku. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Centrum Statystyki Miast.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Zarządu ZMP o ustawie z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
4
październik 2021

24
październik 2021

27
październik 2021

28
październik 2021

29
październik 2021

30
październik 2021

Październik 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej