5 marca br. w Poznaniu delegaci wybrali nowe władze oraz uchwalili program działania Związku w VII kadencji. Spotkanie towarzyszyło Kongresowi XXV-lecia Samorządu Terytorialnego. Prezentujemy filmy z tego wydarzenia.

XXXVI Zgromadzenie Ogólne ZMP

Podczas XXXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, które odbyło się 5 marca br. w Poznaniu delegaci wybrali nowe władze oraz uchwalili program działania Związku w VII kadencji. Spotkanie towarzyszyło Kongresowi XXV-lecia Samorządu Terytorialnego.

Pierwszy raz po wyborach samorządowych spotkali się na Zgromadzeniu Ogólnym delegaci miast do Związku Miast Polskich. W poznańskim spotkaniu wzięli udział nowowybrani prezydenci, burmistrzowie oraz radni wybrani przez swoje samorządy do pracy w Związku, a także samorządowcy składający swój mandat w Zarządzie Związku i Komisji Rewizyjnej.

Odchodzący Zarząd złożył sprawozdanie ze swojej działalności w ubiegłym roku i w całej VI kadencji. Delegaci przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz uchwalili budżet Związku na obecny rok.

W Poznaniu wybrany został nowy Zarząd Związku oraz Komisja Rewizyjna:

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU I KOMISJII REWIZYJNEJ ZMP - VII kadencja (2015-2019)

ZARZĄD

Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes ZMP

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, wiceprezes ZMP

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, wiceprezes ZMP

Marcin Pluta, burmistrz Brzezin, wiceprezes ZMP

Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, sekretarz ZMP

Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska, skarbnik ZMP

Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku

Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia

Robert Choma, prezydent Przemyśla

Andrzej Dziuba, prezydent Tychów

Mieczysław Gołuński, burmistrz Kartuz

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego

Janusz Gromek, prezydent Kołobrzegu

Krzysztof Jażdżyk, prezydent Skierniewic

Tomasz Kacprzak, przewodniczący RM Łodzi

Bogusław Karakula, burmistrz Sokołowa Podlaskiego

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

Adam Lewandowski, burmistrz Śremu

Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej

Piotr Psikus, burmistrz Kępna

Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha

Szymon Szynkowski vel Sęk, radny RM Poznania

Zofia Trębicka, radna RM Warszawy

Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli

Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia

KOMISJA REWIZYJNA

Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy, przewodniczący

Ryszard Pabian, burmistrz Jasła, zastępca przewodniczącego

Julian Jokś, delegat miasta Krotoszyn

Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina

Radosław Witkowski, prezydent Radomia

 

Delegaci uchwali Tezy programu działania Związku na VII kadencję. Uznali za konieczne działania na rzecz korzystnych dla miast systemowych rozwiązań w zakresie finansów samorządowych, w tym przywrócenia zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych powodowanych zmianami ustawowymi. Związek zamierza doprowadzić do uwzględnienia  w budowaniu systemu finansów lokalnych standardów wykonywania usług publicznych – zwłaszcza w zadaniach przeregulowanych, jakimi są oświata i pomoc społeczna. Delegaci z miast chcą, by została wyegzekwowana zasada jedno miasto - jeden gospodarz. Związek ma bronić wywalczonego zakresu decentralizacji spraw publicznych oraz doprowadzić do wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości oraz zwrotu podatku VAT od inwestycji publicznych. Kolejne postulaty reprezentantów miast to spowodowanie usunięcia zbędnych nadregulacji prawnych, ograniczających autonomię miast i gmin w zakresie ustawowo nałożonych zadań własnych, wprowadzenie zmian ustawowych, umożliwiających przywrócenie wpływu miast i gmin na ład przestrzenny oraz koordynację działań w tym zakresie i wreszcie uchwalenie ustawy o rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

Ważnym kierunkiem działań Związku w nowej kadencji ma być utrwalenie znaczenia i aktywności Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołów oraz aktywny udział przedstawicieli miast w innych gremiach, które mają wpływ na poszczególne dziedziny życia publicznego w Polsce. Delegaci uważają, że należy aktywnie współpracować z regionalnymi organizacjami samorządowymi.

(epe)