„Samorząd Miejski” nr 7 (304), lipiec-sierpień 2023
Zapraszamy do lektury lipcowo-sierpniowego numeru miesięcznika. Piszemy w nim m.in. o tym, jak samorządy walczą z plagą nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych oraz relacjonujemy konferencję „Mariupol Reborn”.
304.jpg

W lipcu zarówno członkowie Zarządu ZMP, jak i Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ZMP dyskutowali o nielegalnych wysypiskach odpadów niebezpiecznych i przerzucaniu odpowiedzialności za ich likwidacje na JST. Problem narasta od kilka lat. W 2019 roku na gminy nałożono obowiązek likwidacji takich składowisk odpadów niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców, z nieruchomości niekomunalnych, nie przekazując przy tym żadnych środków finansowych na ten cel.

Podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego 27 maja w Senacie RP Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich wraz z innymi organizacjami przedstawiły „Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023”. W „Samorządzie Miejskim” pisaliśmy wcześniej o finansach, teraz prezentujemy propozycje zmian ustrojowych i recepty na uzdrowienie oświaty.

W tym numerze opisujemy najważniejsze ustalenia z ostatnich dwóch posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także publikujemy apel do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustawy o Komisji oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów UE.

Trwa piąty rok realizacji w polskich miastach Programu „Rozwój lokalny”. To już jego ostatni zasadniczy etap, podczas którego miasta wybrały projekty, które będą realizowały i rozpoczęły ich wdrażanie. Pokazujemy statystyki i efekty podjętych w pierwszym półroczu obecnego roku działań.

Prezentujemy ostatnie już wyróżnione miasta w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2022”. Konkurs, który zorganizował Związek Miast Polskich. Odbywał się on pod hasłem „Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie”.

Cztery koncepcje odbudowy Mariupola i dyskusja nad nimi, doświadczenia podnoszenia Warszawy z gruzów, a także podpisanie „Deklaracji solidarności z Mariupolem" - to główne zagadnienia konferencji „Mariupol Reborn”, która odbyła się w stolicy 27 i 28 lipca br.

W „Samorządzie Miejskim” piszemy ponadto o Ostrołęce – dobrym miejscu, w którym można się zakochać i – przede wszystkim – znaleźć dobre miejsce do życia. Tak o mieście, które obchodzi jubileusz 650-lecia praw miejskich, mówi jego prezydent, Łukasz Kulik.

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY