W numerze piszemy o aktualnym i gorącym temacie KPO oraz funduszy, na jakie mogą liczyć samorządy w nowej perspektywie finansowej UE. Zapraszamy też do zajrzenia do miejskiego laboratorium.

Czego można spodziewać się w systemie finansowania projektów samorządowych w perspektywie finansowej UE 2021 – 2027? Co się dzieje z polskim Krajowym Planem Odbudowy? Jakie działania można sfinansować z Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji? Między innymi na te pytania samorządowcy z miast uzyskali odpowiedzi podczas kolejnego webinarium „Konkretnie. O Europie” zorganizowanego przez europosła Jana Olbrychta oraz w czasie wrześniowego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

Tematyką tą także zajął się Zarząd Związku Miast Polskich. Podczas posiedzenia w Krakowie przyjął m.in. stanowisko w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w którym zgłosił uwagi do projektu ustawy wdrażającej instrumenty finansowe polityki spójności i Krajowy Plan Odbudowy. Ale przedstawiciele miast rozmawiali też o dochodach JST, „Polskim Ładzie”, a także o kryzysie uchodźczym na polsko-białoruskiej granicy.

Po 22 latach Andrzej Porawski przestał pełnić funkcję sekretarza strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W wywiadzie, jakiego udzielił naszemu miesięcznikowi, mówi o sukcesach, jakie przez te lata osiągnęły samorządy dzięki działaniu Komisji, wspomina współpracę z kolejnymi rządami, premierami i ministrami finansów.

W tekście „Miejskie laboratoria” piszemy o idei Urban Labów – miejsc, w których na niewielką skalę, małym kosztem możne przetestować nowe rozwiązania dla naszych miast. Wszystko odbywa się przy znaczącym współdziałaniu z mieszkańcami, którzy w nieformalnej atmosferze mogą podzielić się z urzędnikami swoimi pomysłami na miasta.

W najnowszym numerze miesięcznika piszemy także o transformacji energetycznej polskich miast. Związek Miast Polskich już drugi raz zorganizował seminarium Forum Rozwoju Lokalnego na ten temat, obecnie bowiem przed samorządami stoją ogromne wyzwania w zakresie energetyki, ochrony środowiska i klimatu.

W „Samorządzie Miejskim” zaglądamy do Oświęcimia. „Trzeba oddzielać Oświęcim jako stare, polskie miasto od Auschwitz, które było obozem zagłady utworzonym przez Niemców. (…) Oświęcim to nowoczesne miasto, które stara się rozwijać gospodarczo, turystycznie i zagospodarować przestrzeń tak, jak oczekują tego mieszkańcy” – mówi prezydent Janusz Chwierut. W tym roku miasto obchodzi 730. rocznicę potwierdzenia praw miejskich.